categoria:

 

GCJ  Yantra Digital Series

 

 

titolo:

 

Gamelan of Central Java - 21

 

DANCE MUSIC AT KRATON SURAKARTA

 

 

tracks:

 

Track 1      13:10      Srimpi Anglir Mendhung - Gd Kemanak

 

Track 2      13:47      Srimpi Anglir Mendhung - Ketawang

                                   pelog barang

                                   gamelan Kyai Semar Ngigel

         

Track 3      17:24      Srimpi Jalma Kudha Gambir Sawit

                                   slendro sanga

                                   gamelan Kyai Manis Rengga

 

Track 4        5:24      Ladrang Sri Katon

                                   pelog barang

                                   gamelan Kyai Kaduk Manis