Gamelan of Central Java - 21

 

DANCE MUSIC

 

AT KRATON SURAKARTA

 


Track 1
      13:10      Srimpi Anglir Mendhung - Gd Kemanak

 

 

Track 2      13:47      Srimpi Anglir Mendhung - Ketawang

                                   pelog barang

                                   gamelan Kyai Semar Ngigel

 

         

Track 3      17:24      Srimpi Jalma Kudha Gambir Sawit

                                   slendro sanga

                                   gamelan Kyai Manis Rengga

 

 

Track 4        5:24      Ladrang Sri Katon

                                   pelog barang

                                   gamelan Kyai Kaduk Manis

 

 

Pesindhen (female singers):        Nyi Lr. Cendaniraras (Mulyani)

                                                        Nyi Lr. Maduraras (Mujinah)

                                                        Nyi Lr. Puspitoraras (Suparni)

 

Musicians of Kraton Kasunanan, Surakarta

 

 

Recordings made on June 29, 2007, with the gracious permission of

            Princess  Dra.  G. R. Ay.  Koes  Murtiyah

 

Recording, mastering, and photos:  John Noise Manis

 
 
 

YANTRA – Production and Digital Release

 

www.gamelan.gs

www.gamelan.to