GAMELAN OF CENTRAL JAVA  - XII.  PANGKUR ONE

 

 

Track 1 - Ladrang PANGKUR  slendro manyura, ISI Surakarta, pesindhen Yayuk Sri Rahayu, ensemble and gerong ISI, gamelan Kyai Gedhong Gedhe          25:03           mp3 1:21

Track 2 - Ladrang PANGKUR  slendro manyura, Pak Cokro’s pendopo in Yogyakarta, pesindhen Mugini, ensemble Karawitan Raras Raos Irama, gamelan Kyai Sekar Tunjung          15:27

Track 3 - Ladrang PANGKUR  slendro sanga, Cendani’s pendopo in Solo, pesindhen Cendaniraras, ensemble ISI, gamelan Kyai Sekar Delima          11:54

Track 4 - Ladrang PANGKUR  pelog barang, ISI Surakarta, pesindhen Yayuk Sri Rahayu, ensemble and gerong ISI, gamelan Kyai Gedhong Gedhe          15:48