CEREMONIAL MUSIC
Track 1  15:40 Sekaten gending
played on Gamelan Sekati GUNTUR MADU of Kraton Surakarta
 
Track 2  20:32 Sekaten gending
played on Gamelan Sekati GUNTUR SARI of Kraton Surakarta          mp3  4:23
 
Track 3    7:08 Gending Munggang
played on Gamelan MUNGGANG of Istana Mangkunagaran
 
Track 4    6:13 Gending Kodok Ngorek
played on Gamelan KODOK NGOREK of Istana Mangkunagaran     mp3  2:39
 

Track 5  10:25 Gending Carabalen
played on Gamelan CARABALEN of Istana Mangkunagaran